Çalışan G.Ö.Ş. Değerlendirme Kom.
13 Ocak 2020

ÇALIŞAN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

SORUMLULUK ALANI

Ertuğrul YARALI

Başhekim

BAŞKAN

HEKİMLER – TÜM HASTANE PERSONELİ

Emine ERDEM

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

BAŞKAN YARDIMCISI

TIBBİ BİRİMLER

Mustafa SORAN

İdari Ve Mali İşler Müdürü

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

KALİTE BİRİMİ

Şerife KOÇAK

Kalite Yönetim Direktörü/Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

ÜYE

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ