Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kom.
13 Ocak 2020

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

SORUMLULUK ALANI

Ertuğrul YARALI

Başhekim

BAŞKAN

HEKİMLER

Mustafa SORAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

BAŞKAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER

Emine ERDEM

Sağlık Bakım Hizmetleri Müd.

ÜYE

TIBBİ BİRİMLER

Şerife KOÇAK

Kalite Yönetim Direktörü

KOMİTE SEKRETERİ

ÇALIŞAN BİLGİLENDİRİLMESİ

Ayşegül GÜNEY

Enfeksiyon / Eğitim Hemşiresi

ÜYE

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ PERSONEL EĞİTİMLERİ