Radyasyon Güvenliği Komitesi
13 Ocak 2020

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

KOMİTE GÖREVİ

SORUMLULUK ALANI

Ertuğrul YARALI

Başhekim

BAŞKAN

HEKİMLER – TÜM HASTANE PERSONELİ

Şeref Barbaros ARIK

Radyoloji Uzmanı

BAŞKAN YARDIMCISI

TIBBİ BİRİMLER

Recep GÜNEŞ

Röntgen Teknisyeni

ÜYE

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARI VE HASTA/HASTA YAKINLARI

Emine ERDEM

Sağ.Bak.Hiz.Müd.

ÜYE

TIBBİ BİRİMLER

Mustafa SORAN

İdari Ve Mali Hiz. Müdürü

ÜYE

İDARİ BİRİMLER

Şerife KOÇAK

Kalite Yönetim Direktörü

KOMİTE SEKRETERİ

PERSONEL EĞİTİMLERİ