Kantin İhalesi
12 Kasım 2018

Karapınar Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif
İhale Usulü ile yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İhale konusu iş : Konya Karapınar Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İşi

2-İşin süresi : 36 (Otuzaltı) ay

3-İhalenin Yapılacağı Yer: Konya İli Karapınar Devlet Hastanesi Eğitim Salonu Ulus Mahallesi 133215. Sokak No:1/A Karapınar/KONYA

4- İhalenin Yapılacağı Tarih - Saat: 27.11.2018 Salı Günü günü saat 10:00

5- İhaleye katılmak isteyenler 100 (Yüz) TL bedel karşılığında ihale dokümanı satın almak ve gerekli evrakları tamamlamak zorundadır.