T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Karapınar Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Karapınar Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yaz Stajı

Güncelleme Tarihi: 12/02/2019

2019 yılı yaz stajını Karapınar Devlet Hastanesinde yapmak isteyen sağlık alanındaki öğrencilerin 03.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında ön başvuruları
Karapınar Devlet Hastanesi Eğitim Birimi tarafından alınacaktır.  Başvurular 12.02.2019 tarihinde Staj Değerlendirme Komisyonunca değerlendirildikten sonra
kabul edilen öğrencilerin isim listesi 13.02.2019 tarihinde Karapınar Devlet Hastanesi internet sitesinde yayınlanacaktır. Staj Değerlendirme Komisyonunca
personel unvan ve sayılarına göre kabul edilen öğrenciler başvuru evrakları ile beraber 29.03.2019 tarihine kadar Karapınar Devlet Hastanesi Eğitim Birimine
başvurarak kayıtlarını kesinleştireceklerdir. Başvuru evrakları eksik olanlar kabul edilmeyecektir.