Komiteler
24 Haziran 2022

-Bilgi Güvenliği  Komitesi
-Çalışan Görüş Öneri ve Şikayetleri  Değerlendirme Komitesi
-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
-Eğitim Komitesi
-Enfeksiyon Komitesi
-Hasta Görüş Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesi
-Hasta Güvenliği Komitesi
-Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
-Radyasyon Güvenliği Komitesi
-Tesis Güvenliği Komitesi
-Tranfüzyon Komitesi